Poštajner

Kanalizacija

Hišna kanalizacija

Ulična kanalizacija

Jaški, pokrovi, sifoni

Greznice in cisterne